Installatieadvies

  • Luisteren naar uw eisen, wensen en financiële (on)mogelijkheden
  • Haalbaarheidsonderzoeken naar duurzame en energiezuinige installaties
  • Ontwerpen van installaties die voldoen aan uw vraag
  • Het maken van tekeningen die aan alle technische eisen voldoen
  • Omschrijven van installaties met Stabu of eigen besteksystematiek
  • Aanvragen van offertes of aanbesteden van het werk
  • Toezien op bouwwerkzaamheden inclusief voor- en eindoplevering